Zagrebačka banka

Potpuno digital signage opremanje i održavanje svih poslovnica vodeće banke u Hrvatskoj.

Zagrebačka banka je godinama vodeća banka u Hrvatskoj. Posluje s više od 80 tisuća korporativnih klijenata i s više od 1,1 milijuna građana.

Kao članica UniCredit Grupe, od ožujka 2002. godine, jedne od najuspješnijih financijskih grupacija u Europi, Zagrebačka banka je i jedna od vodećih banaka u Srednjoj i istočnoj Europi (CEE).

Ciljevi implementacije:

Povećanje:

Prodaje
Povrata investicije (ROI)
Zadovoljstva klijenata
Vizualnog identiteta brenda
Informiranja klijenata

Smanjenje:

Gužve
Reda čekanja
Žalbi klijenata

Implementirano:

HARDVER
Ekrana258
Video zidova13
Playera 227

SOFTVER
RDS CMS DA
Customer experienceDA
RedomatDA
Igre1
HTML Widget2
Interaktivna touch aplikacijaDA

USLUGE
Projektiranje i savjetovanjeDA
Instalacija audio i video opreme
DA
Održavanje DA
Integracije DA