A1

Cjelovito digital signage rješenje, s održavanjem, za vodećeg pružatelja digitalnih usluga i komunikacijskih rješenja u centralnoj i istočnoj Europi.

A1 Hrvatska dio je A1 Telekom Austria Grupe – vodećeg pružatelja digitalnih usluga i komunikacijskih rješenja u centralnoj i istočnoj Europi. A1 Telekom Austria Grupa djeluje u sedam zemalja te zajedno pruža usluge za približno 24 milijuna korisnika.

Ciljevi implementacije

Povećanje

Prodaje
Povrata investicije (ROI)
Zadovoljstva klijenata
Vizualnog identiteta brenda
Informiranja klijenta

Smanjenje

Gužve
Reda čekanja
Žalbi klijenata

Implementirano

HARDVER
Ekrana100
Video zidova6
Playera 80

SOFTVER
RDS CMS DA
Interaktivna touch aplikacijaDA

USLUGE
Projektiranje i consluting DA
Instalacija audio i video opreme
DA
Održavanje DA
Integracije DA